• V Libereckém kraji poskytujeme kvalitní servis v ekonomické oblasti a vedení účetnictví.

   

  Zabýváme se těmito účetními službami
  • zpracování účetní osnovy
  • zaúčtování všech účetních dokladů
  • vedení účetního deníku
  • vedení hlavní knihy
  • vedení knih pohledávek a závazků
  • sledování sald jednotlivých účtů
  • vedení evidence drobného a dlouhodobého majetku
  • vedení evidence skladu a skladové hospodářství
  • zpracování vnitřních směrnic a interních postupů účtování
  • zpracování podkladů pro daňové přiznání k DPH včetně souhrnných hlášení a přenesené daňové povinnosti
  • pravidelné reporty o stavu hospodaření
  • zpracování daňového přiznání, rozvaha, výsledovka, cashflow, příloha
  • revize a rekonstrukce účetnictví
   
  Zpracovaná agenda je po skončení období předána klientovi.
  Veškeré doklady jsou pečlivě založeny v pořadačích a přehledně označeny tak, aby se v nich každý bez problémů orientoval.
  Současně se zpracovanou účetní agendou jsou předány všechny požadované dokumenty – daňové přiznání, přehledy SSZ a ZP, účetní závěrka ( Příloha k účetní závěrce, výkazy – Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty ) a veškeré ostatní dokumenty, které byly klientem předány v průběhu období. Po dohodě zajistíme předání dokumentů příslušným úřadům.

   

  Bližší informace o vedení účetnictví v Liberci a Libereckém kraji se můžete dočíst na webu www.Ucetnictvi-Liberec.cz