Vedení účetnictví Kamenický Šenov

V Kamenickém Šenově poskytujeme kvalitní servis v ekonomické oblasti a vedení účetnictví.

 

Zabýváme se těmito účetními službami a vedení účetnictví

 • zpracování účetní osnovy
 • zaúčtování všech účetních dokladů
 • vedení účetního deníku
 • vedení hlavní knihy
 • vedení knih pohledávek a závazků
 • sledování sald jednotlivých účtů
 • vedení evidence drobného a dlouhodobého majetku
 • vedení evidence skladu a skladové hospodářství
 • zpracování vnitřních směrnic a interních postupů účtování
 • zpracování podkladů pro daňové přiznání k DPH včetně souhrnných hlášení a přenesené daňové povinnosti
 • pravidelné reporty o stavu hospodaření
 • zpracování daňového přiznání, rozvaha, výsledovka, cashflow, příloha
 • revize a rekonstrukce účetnictví

 

Zpracovaná agenda je po skončení období předána klientovi.

Veškeré doklady jsou pečlivě založeny v pořadačích a přehledně označeny tak, aby se v nich každý bez problémů orientoval.

Současně se zpracovanou účetní agendou jsou předány všechny požadované dokumenty – daňové přiznání, přehledy SSZ a ZP, účetní závěrka ( Příloha k účetní závěrce, výkazy – Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty ) a veškeré ostatní dokumenty, které byly klientem předány v průběhu období. Po dohodě zajistíme předání dokumentů příslušným úřadům.

 

Bližší informace o vedení účetnictví v Liberci a Libereckém kraji se můžete dočíst na webu www.Ucetnictvi-Liberec.cz

 

Kontaktní údaje na vedení účetnictví

VD účetnictví s.r.o.

IČ: 07007299, DIČ: CZ07007299

Jozef Paločko, certifikovaný účetní

Telefon: +420 721 074 383

E-mail: info@vd-ucetnictvi.cz

Web: www.Ucetnictvi-Liberec.cz 

 

Adresa kanceláře: Moskevská 28, Liberec, 460 01

(Nejedná se o pobočku s pevnou otvírací dobou, schůzky je třeba domluvit telefonicky)