Účetní Liberec

V Liberci a Libereckém kraji poskytujeme kvalitní servis jako účetní, v ekonomické oblasti a vedení účetnictví.

 

Přehled činností, které klientům zajišťujeme

 • zpracování účetní osnovy
 • zaúčtování všech účetních dokladů
 • vedení účetního deníku
 • vedení hlavní knihy
 • vedení knih pohledávek a závazků
 • sledování sald jednotlivých účtů
 • vedení evidence drobného a dlouhodobého majetku
 • vedení evidence skladu a skladové hospodářství
 • zpracování vnitřních směrnic a interních postupů účtování
 • zpracování podkladů pro daňové přiznání k DPH včetně souhrnných hlášení a přenesené daňové povinnosti
 • pravidelné reporty o stavu hospodaření
 • zpracování daňového přiznání, rozvaha, výsledovka, cashflow, příloha
 • revize a rekonstrukce účetnictví

Zpracovaná agenda je po skončení období předána klientovi.

Veškeré doklady jsou pečlivě založeny v pořadačích a přehledně označeny tak, aby se v nich každý bez problémů orientoval.

 

Kontaktní údaje na účetní Liberec

VD účetnictví s.r.o.

IČ: 07007299

Telefon: +420 721 074 383

E-mail: info@vd-ucetnictvi.cz

Web: www.Ucetnictvi-Liberec.cz

 

Adresa kanceláře: Moskevská 28, 460 01, Liberec 1

(Nejedná se o pobočku s pevnou otvírací dobou, schůzky je třeba domluvit telefonicky)